Monolog

Biblioteka służąca do logowania (zapisywania) wszelkiego rodzaju informacji z działania aplikacji napisanej w języku PHP. System implementuje standard PSR-3 (PHP Standards Recommendations), który opisuje zasady logowania informacji.