Mongoose

Biblioteka przeznaczona do modelowania danych w bazie MongoDB na platformie node.js.