MongoDB

Otwarty system bazodanowy typu NoSQL. Dane przechowywane są jako dokumenty tekstowe w formacie JSON.