Mercurial

Rozproszony system kontroli wersji napisany w językach Python i C. System jest darmowy, wydawany na licencji GNU GPL.