Memento Design Pattern

Pamiątka. Czynnościowy wzorzec projektowy, pozwalający na zapamiętanie i przechowanie stanu obiektu, a następnie udostępnienie i odtworzenie tego stanu bez naruszania hermetyzacji obiektu.
Zastosowanie tego wzorca ma miejsce w przypadku, gdy chcemy wrócić do konkretnego stanu danego obiektu, w dowolnym momencie oraz gdy chcemy przechować historie obiektów.