KISS

Keep It Simple Stupid. Zasada mówiąca o tym, aby niepotrzebnie nie komplikować kodu, który ma być w miarę możliwości prosty i zrozumiały. Często proste rozwiązania są najlepsze oraz najbardziej wydajne.
Oczywiście ta reguła nie jest jakąś "żelazną zasadą", a jedynie wskazówką dla twórców oprogramowania.