JUnit

Framework służący do pisania testów jednostkowych dla języka Java.