Iterator Design Pattern

Czynnościowy wzorzec projektowy, którego zadaniem jest zapewnienie sekwencyjnego dostępu do elementów zbioru bez ujawnienia jego implementacji wewnętrznej. Po pojęciem zbioru kryją się bardzo różne struktury danych, takie jak listy, kolejki, stosy, zbiory, mapy, tabele, itp. Wzorzec ten ma na celu udostępnienie zunifikowanego interfejsu dostępowego do elementów tych struktur danych.