IronMQ

Oprogramowanie do do kolejkowania i przesyłania wiadomości pomiędzy serwerami i systemami.