IP

Internet Protocol. Protokoł komunikacyjny służący do identyfikowania urządzeń sieciowych w sieci (zarówno globalnej jak i lokalnej). IP działa na 4 warstwie sieciowej modelu ISO/OSI. Obecnie w użyciu jest wersja czwarta (IPv4), ale dostępna jest również wersja szósta (IPv6).