Interpreter Design Pattern

Wzorzec projektowy typu czynnościowego, którego zadaniem jest interpretacja poleceń innego języka. Użycie tego wzorca polega na zdefiniowaniu opisu gramatyki sformalizowanego języka interpretowanego i stworzenie dla niego interpretera, dzięki któremu będzie możliwe rozwiązanie danego problemu. Inaczej tłumacząc, wzorzec ten implementuje swojego rodzaju parser, który konwertuje jedną reprezentacje danych w inną.