IaaS

Infrastructure as a Service. Jeden za modeli Cloud Computing. Zewnętrzna usługa polegająca na dostarczeniu klientowi infrastruktury informatycznej, tj. serwerów oraz ich konfiguracji (liczba, miejsce na dyskach i ich rodzaj, ilość pamięci oraz mocy obliczeniowej, itd.), oprogramowania i serwisowania.

Zaletą stosowania IaaS jest redukcja i elastyczność kosztów, dynamiczne skalowanie systemu, serwis i pomoc w konfiguracji.