HTTP

Hypertext Transfer Protocol. Protokół przesyłania dokumentów w sieci internetowej. Działa w architekturze klient - serwer.
Za pomocą HTTP przesyłane są żądania dokumentów od klienta (np. przeglądarki internetowej) do serwera strony. Serwer przyjmuje żądanie, przetwarza je i odsyła odpowiedź.