Guzzle

Klient HTTP dla języka PHP. Biblioteka dostarcza szereg funkcji do konfigurowania i wysyłania zapytań oraz do obsługi odpowiedzi.