Gulp.js

Narzędzie do automatycznego uruchamiania zadań, które programista podczas swojej pracy musi często wykonywać. Program napisany jest w języku JavaScript i działa w środowisku Node.js. Pracuje na strumieniach danych.