Grunt

System automatyzacji zadań, który umożliwia automatyczne i co za tym idzie szybsze wykonywanie powtarzalnych prac. System napisany jest w języku JavaScript i działa w środowisku Node.js.