Goutte

Biblioteka PHP przeznaczona do zbierania danych z stron internetowych i innych zasobów udostępnianych w internecie (web scraper, crawler). Umożliwia pobieranie stron i ich danych, przechodzenie po linkach i wysyłanie formularzy oraz daje możliwość konfiguracji połączenia. Korzysta między innymi z biblioteki Guzzle, cURL oraz niektórych komponentów Symfony.