FTP

File Transfer Protocol. Protokół wymiany plików. Działa w architekturze klient - serwer. Umożliwia dwukierunkowy transfer plików pomiędzy komputerami.