Flyweight Design Pattern

Pyłek. Strukturalny wzorzec projektowy, stosowany do tworzenia bardzo dużej liczby identycznych lub podobnych obiektów, którymi można zarządzać w jednolity sposób.
Istotą wzorca jest podział danych przechowywanych w obiektach na wewnętrzne (współdzielone, nie modyfikowane przy inicjacji obiektu) i zewnętrzne (unikatowe dla każdego obiektu, dostarczane z zewnątrz). Współdzielenie obiektów zmniejsza wykorzystanie pamięci i poprawia efektywność programu, ponieważ dane nie są za każdym razem powielane.