Factory Design Pattern

Fabryka. Wzorzec konstrukcyjny, służący do tworzenia nowych obiektów, związanych z jednym, wspólnym interfejsem. Główną zaletą stosowania takiej metody tworzenia nowych obiektów jest uniezależnienie się od konkretnej implementacji oraz od procesu tworzenia instancji. Obiekty tworzone są w przewidywalny sposób, wg. ustalonego interfejsu, przez co proces ten jest scentralizowany oraz hermetyczny.
Jest kilka wersji tego wzorca: prosta fabryka (simple factory), fabryka statyczna (static factory), metoda fabrykująca (factory method), fabryka abstrakcyjna (abstract factory). Różnią się one implementacją, jednak każdy z nich ma za zadanie dostarczyć sposób na tworzenie nowych obiektów.