Facade Design Pattern

Fasada. Strukturalny wzorzec projektowy, którego zadaniem jest dostarczenie ujednoliconego, uproszczonego i uporządkowanego interfejsu programistycznego do złożonego systemu. Innymi słowy wzorzec fasada agreguje elementy złożonego systemu, tworząc większą całość oraz udostępniając łatwy w użyciu interfejs. Implementacja zazwyczaj polega na utworzeniu klasy będącej pośrednikiem pomiędzy klientem a systemem.