Elasticsearch

Otwarty silnik wyszukiwania pełnotekstowego, napisany w języku Java.