Dwoo

Silnik szablonów dla języka PHP. Pozwala na oddzielenie warstwy logiki od warstwy prezentacji. Wspiera składnie systemu Smarty. Oparty na licencji GNU GPL w wersji 3.