DRY

Don't Repeat Yourself - Nie powtarzaj się. Zasada, która zaleca unikania różnego rodzaju powtórzeń podczas wytwarzania oprogramowania. Zgodnie z tą regułą:
- czynności, które się powtarzają powinny być wykonywane automatycznie,
- fragmenty kodu, które są takie same lub podobne powinny być odseparowane z kodu źródłowego, który będzie się do nich odwoływał,
itp.