Docker

Oprogramowanie umożliwiające uruchamianie procesów w odizolowanych środowiskach, nazywanych kontenerami, które dostarczają procesom wszystkie zależności niezbędne do ich działania.
Mówiąc inaczej, docker jest narzędziem pozwalającym na umieszczenie programu i jego zależności w lekkim, przenośnym, wirtualnym kontenerze, uruchamianym na wybranej platformie.

Docker pozwala na podział systemów na niezależne komponenty, zarządzanie nimi oraz automatyzację procesów związanych z wdrażaniem oprogramowania. Działa niezależnie od urządzanie i systemu, na którym jest uruchamiany. Jest to oprogramowanie otwarte.