Design Pattern

Wzorzec projektowy. Schemat uniwersalnego rozwiązania programistycznego często pojawiających się i powtarzalnych problemów projektowych. Pokazuje zależności pomiędzy klasami i obiektami. Jest abstrakcyjnym opisem rozwiązania, a nie jego implementacją.

Celem stosowania wzorców projektowych jest ułatwienie tworzenia, a następnie modyfikacji i utrzymania kodu źródłowego.