CSS

Cascading Style Sheets. Język opisujący warstwę prezentacyjną strony (tzn. wygląd) w przeglądarce internetowej. Lista reguł opisuje styl w jakim mają być pokazane wybrane elementy HTML lub XML.