CSRF

Cross-Site Request Forgery. Rodzaj ataku, podczas którego zalogowany w serwisie użytkownik nieświadomie wykonuje konkretną akcje w tym serwisie, do której atakujący normalnie nie miałby dostępu. Atak ten odbywa się najczęściej poprzez podesłanie ofierze spreparowanego linku, który uruchamia niepożądaną funkcję w serwisie, w którym użytkownik jest zalogowany.