CouchDB

Nierelacyjny silnik bazy danych typu NoSQL napisany w języku Erlang, rozwijany przez Apache Software Foundation. Dane przechowuje w dokumentach tekstowych w formacie JSON.