Composite Design Pattern

Kompozyt. Strukturalny wzorzec projektowy, którego celem jest organizacja obiektów w strukturę (hierarchiczną, drzewiastą grupę obiektów) i zdefiniowanie interfejsu wspólnego zarówno dla pojedynczych obiektów jak i grup obiektów.
W ten sposób klient ma możliwość korzystania ze złożonych struktur obiektów w taki sam sposób jak z obiektów pierwotnych (pojedynczych). Ponadto w łatwy sposób można rozszerzać funkcjonalność programu, dodając nowe struktury (komponenty).