Composer

System zarządzania zależnościami dla języka PHP. Pozwala na szybkie i łatwe dołączenie biblioteki lub skryptu do rozwijanej aplikacji oraz standaryzuje ten proces.