Command Design Pattern

Polecenie. Czynnościowy wzorzec projektowy, przy pomocy którego żądanie wykonania czynności traktowane jest jako obiekt, nazywany poleceniem. Obiekty takie rozszerzają wspólny interfejs, przy pomocy którego wykonują lub cofają dane polecenie.
Zaletą stosowania tego wzorca jest zapewnienie większej elastyczności oraz możliwości rozszerzania aplikacji o nowe polecenia. Wadą natomiast jest konieczność tworzenia większej ilości obiektów.