CoffeeScript

Język programowania kompilowany do języka JavaScript. Cechuje się uproszczoną i bardziej czytelną składnią, zainspirowaną takimi językami jak Ruby, Python i Haskell.