Chain of Responsibility Design Pattern

Łańcuch odpowiedzialności (lub zobowiązań). Wzorzec projektowy tworzący listę obiektów, które po kolei analizują żądanie i jeżeli potrafią je obsłużyć, to przystępują do procesu jego realizacji. W przeciwnym wypadku przekazują żądanie dalej, do kolejnego ogniwa w łańcuchu. Łańcuch takich obiektów tworzy listę jednokierunkową, w której odpowiedzialność za przetworzone żądanie spada na najlepiej przygotowany do tego obiekt.