Builder Design Pattern

Budowniczy. Kreacyjny wzorzec projektowania, którego zadaniem jest stworzenie obiektu z innych mniejszych obiektów. Celem jest rozdzielenie sposobu tworzenia obiektów od ich reprezentacji. Budowanie obiektu oparte jest na jednym procesie konstrukcyjnym i podzielone jest na mniejsze etapy.
Zaletą wykorzystania tego wzorca jest możliwość łatwego sterowania, w jaki sposób przebiega proces tworzenia obiektów oraz większa skalowalność kodu. Ponadto izolujemy ten proces, który często może być skomplikowany.