Bridge Design Pattern

Most. Strukturalny wzorzec projektowy, którego celem jest oddzielenie abstrakcji (interfejsu) od implementacji obiektu, tak aby mogły zmieniać się niezależnie od siebie. Wzorzec most łączy abstrakcję i implementację, a klient zależy jedynie od abstrakcji (interfejsu) i jest niezależny od implementacji, która może się dynamicznie zmieniać (implementacja jest ukryta przed klientem). Zarówno interfejs jak i implementacja mogą być w dowolny sposób rozszerzane i modyfikowane.