BPMN

Business Process Model and Notation. Notacja graficzna służąca do opisywania procesów biznesowych. Pozwala na jednoznaczne modelowanie praktycznie każdych procesów biznesowych.