Bash

Bourne Again SHell. Jedna z najpopularniejszych powłok systemów uniksowych. Domyślna powłoka większości dystrybucji systemów Linux i OS X.

Bash jest również skryptowym językiem programowania, umożliwiającym efektywne zarządzanie systemem.