Backbone.js

Lekka biblioteka JavaScript przeznaczona do tworzenia aplikacji webowych opartych na pojedynczej stronie. Bazuje na wzorcu programistycznym MVC. Biblioteka dostępna na licencji MIT.