API

Application Programming Interface - Interfejs Programistyczny Aplikacji. Zestaw reguł, protokołów i narzędzi, za pomocą których programy komputerowe komunikują się pomiędzy sobą.