Apache Hadoop

Wolne oprogramowanie firmy Apache, przeznaczone do rozproszonego składowania i przetwarzania wielkich zbiorów w systemie rozproszonym. Platforma napisana jest w języku Java i została zaprojektowana z myślą o obsłudze ewentualnych awarii sprzętowych, w taki sposób aby system jako całość działał dalej bez problemów.

Apache
Hadoop powiązany jest z modułami takimi jak Hadoop Common, Hadoop Distributed File System, Hadoop YARN, Hadoop MapReduce i innymi. Każdy z tych modułów odpowiada za zarządzanie określonymi zadaniami w systemie.