AJAX

Asynchronous JavaScript and XML. Technika przesyłania żądania do serwera w sposób asynchroniczny (w tle, bez przeładowania całego dokumentu). Pozwala na tworzenie aplikacji internetowych bardziej przyjaznych użytkownikom oraz pomaga w optymalizacji działania programów.