Adminer

Narzędzie do zarządzania bazami danych. Jest to bardzo mała aplikacja, przez co ogranicza się jedynie do najważniejszych funkcjonalności. Potrafi obsługiwać kilka typów silników bazodanowych, w tym: MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, SimpleDB, MongoDB.