Adapter Design Pattern

Adapter, przejściówka. Strukturalny wzorzec projektowy wykorzystywany do połączenia dwóch niekompatybilnych ze sobą interfejsów, tak aby możliwa była współpraca pomiędzy różnymi, nie dostosowanymi do siebie obiektami.
Wzorzec ten szczególnie wykorzystywany jest gdy chcemy wykorzystać zewnętrzną bibliotekę, której interfejs nie jest dostosowany do naszej aplikacji. Przy pomocy adaptera opakowujemy niekompatybilny interfejs takiej biblioteki w nowy i dzięki temu nie musimy modyfikować naszego kodu.