Testy

  • atoum Framework do testów jednostkowych w języku PHP. Prosty, nowoczesny i intuicyjny.
  • Behat Framework służący do przeprowadzania testów behawioralnych (BDD - Behavior Driven Development), czyli takich...
  • Cucumber Framework służący do testowania programów. Pozwala na automatyczne sprawdzanie poprawności aplikacji z jej...
  • Jasmine Biblioteka służąca do testowania skryptów JavaScript. Projekt jest darmowy na licencji MIT.
  • JUnit Framework służący do pisania testów jednostkowych dla języka Java.
  • phpspec Framework ułatwiający tworzenie programów w języku PHP z wykorzystaniem BDD (Behaviour Driven Development)....
  • PHPUnit Biblioteka służąca do testów jednostkowych programów pisanych języku PHP. Testy sprawdzają w sposób automatyczny,...
  • Selenium Platforma przeznaczona do automatycznych testów aplikacji webowych. Posiada wiele narzędzi pozwalających na...
  • TDD Test Driven Development. Technika programowania, podczas której w pierwszej kolejności pisane są testy pod...
  • Xdebug Rozszerzenie PHP pozwalające na sprawdzanie wyniku działania funkcji i poprawy błędów (tzw. debugowanie) oraz...