System Szablonów

  • Blade System szablonów PHP napisany dla frameworka Laravel. Każdy widok kompilowany jest do czystego języka PHP...
  • Dwoo Silnik szablonów dla języka PHP. Pozwala na oddzielenie warstwy logiki od warstwy prezentacji. Wspiera składnie...
  • Latte Kompilowany system szablonów dla języku PHP. Dostarcza szeregu narzędzi i ułatwień, pozwalających na szybsze...
  • Mustache Prosty system szablonów dla wielu języków programowania. Jest określany jako „logic-less template system”,...
  • OPT Open Power Template. System szablonów dla języka PHP. Biblioteka dostępna na licencji BSD.
  • PHPTAL PHP Template Attribute Language. Silnik szablonów dla języka PHP, oparty o język znaczników XML/XHTML.
  • Smarty Biblioteka PHP przeznaczona do tworzenia szablonów w aplikacji.
  • Twig System szablonów dla języka PHP firmy SensioLabs, wydany na licencji BSD.