Silnik Wyszukiwania

  • Elasticsearch Otwarty silnik wyszukiwania pełnotekstowego, napisany w języku Java.
  • Solr Silnik wyszukiwania napisany w języku Java. Projekt jest otwarty, rozwijany przez Apache Lucene.
  • Sphinx Silnik wyszukiwania pełnotekstowego napisany w języku C++. Udostępnia API do wykorzystania w wielu językach...