SEO

  • SEO Search Engine Optimization. Działania mające na celu poprawienie ilości i jakości ruchu przychodzącego do...
  • SERP Search Engine Results Page. Strona zawierająca wyniki wyszukiwania dla podanego zapytania, znalezione przez...
  • Współczynnik konwersji Współczynnik określający jaka część użytkowników odwiedzających stronę internetową dokonała określonej akcji...