Protokół

 • FTP File Transfer Protocol. Protokół wymiany plików. Działa w architekturze klient - serwer. Umożliwia dwukierunkowy...
 • HTTP Hypertext Transfer Protocol. Protokół przesyłania dokumentów w sieci internetowej. Działa w architekturze...
 • IMAP Internet Message Access Protocol. Protokół poczty elektronicznej. Uznawany za następcę protokołu POP3, ponieważ...
 • IP Internet Protocol. Protokoł komunikacyjny służący do identyfikowania urządzeń sieciowych w sieci (zarówno...
 • OAuth Otwarty standard służący do autoryzacji użytkownika w zewnętrznych systemach. Pozwala na bezpieczne udzielanie...
 • POP3 Post Office Protocol. Wersja trzecia protokołu, pozwalającego na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego...
 • SFTP SSH File Transfer Protocol. Protokół komunikacyjny, który do przesyłania plików wykorzystuje protokół SSH...
 • SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Protokół komunikacyjny, służący do przesyłania poczty elektronicznej w internecie.
 • SOAP Simple Object Access Protocol. Protokół komunikacyjny używany do wymiany danych pomiędzy aplikacjami i systemami....
 • SSH Secure Shell. Protokół komunikacyjny klient - serwer, wykorzystujący szyfrowanie przesyłanych danych. W...
 • SSL Secure Socket Layer. Protokół komunikacyjny, który szyfruje i zabezpiecza dane przesyłane pomiędzy aplikacjami...
 • TCP Transmission Control Protocol. Protokół komunikacyjny odpowiedzialny za przesyłanie danych pomiędzy procesami...
 • TLS Transport Layer Security. Rozszerzenie protokołu SSL w wersji 3. Protokół komunikacyjny zabezpieczający transmisje...
 • WebDAV Web-based Distributed Authoring and Versioning. Rozszerzenie protokołu HTTP, umożliwiające publikowanie, blokowanie...
 • WebSocket Technologia oraz protokół pozwalająca na dwukierunkową (full-duplex) komunikację za pośrednictwem jednego...
 • XMPP Extensible Messaging and Presence Protocol. Protokół komunikacyjny umożliwiający przesyłanie w czasie rzeczywistym...