Programowanie

 • Adapter Design Pattern Adapter, przejściówka. Strukturalny wzorzec projektowy wykorzystywany do połączenia dwóch niekompatybilnych...
 • Bridge Design Pattern Most. Strukturalny wzorzec projektowy, którego celem jest oddzielenie abstrakcji (interfejsu) od implementacji...
 • Builder Design Pattern Budowniczy. Kreacyjny wzorzec projektowania, którego zadaniem jest stworzenie obiektu z innych mniejszych...
 • Chain of Responsibility Design Pattern Łańcuch odpowiedzialności (lub zobowiązań). Wzorzec projektowy tworzący listę obiektów, które po kolei analizują...
 • Command Design Pattern Polecenie. Czynnościowy wzorzec projektowy, przy pomocy którego żądanie wykonania czynności traktowane jest...
 • Composite Design Pattern Kompozyt. Strukturalny wzorzec projektowy, którego celem jest organizacja obiektów w strukturę (hierarchiczną,...
 • Decorator Design Pattern Dekorator. Strukturalny wzorzec projektowy pozwalający na rozbudowę funkcjonalności istniejącej klasy dynamicznie...
 • Design Pattern Wzorzec projektowy. Schemat uniwersalnego rozwiązania programistycznego często pojawiających się i powtarzalnych...
 • DRY Don't Repeat Yourself - Nie powtarzaj się. Zasada, która zaleca unikania różnego rodzaju powtórzeń podczas...
 • Facade Design Pattern Fasada. Strukturalny wzorzec projektowy, którego zadaniem jest dostarczenie ujednoliconego, uproszczonego...
 • Factory Design Pattern Fabryka. Wzorzec konstrukcyjny, służący do tworzenia nowych obiektów, związanych z jednym, wspólnym interfejsem....
 • Flyweight Design Pattern Pyłek. Strukturalny wzorzec projektowy, stosowany do tworzenia bardzo dużej liczby identycznych lub podobnych...
 • GRASP General Responsibility Assignment Software Principles. Dziewięć zasad dobrego programowania obiektowego. Mówi...
 • Interpreter Design Pattern Wzorzec projektowy typu czynnościowego, którego zadaniem jest interpretacja poleceń innego języka. Użycie...
 • Iterator Design Pattern Czynnościowy wzorzec projektowy, którego zadaniem jest zapewnienie sekwencyjnego dostępu do elementów zbioru...
 • KISS Keep It Simple Stupid. Zasada mówiąca o tym, aby niepotrzebnie nie komplikować kodu, który ma być w miarę...
 • Mediator Design Pattern Czynnościowy wzorzec projektowy, udostępniający wspólny interfejs dla różnych obiektów w systemie, tak aby...
 • Memento Design Pattern Pamiątka. Czynnościowy wzorzec projektowy, pozwalający na zapamiętanie i przechowanie stanu obiektu, a następnie...
 • MVC Design Pattern Model, Widok, Kontroler. Architektoniczny wzorzec projektory rozdzielający strukturę aplikacji na trzy warstwy: Model...
 • Observer Design Pattern Obserwator. Wzorzec projektowy wykorzystywany, gdy chcemy powiadomić zainteresowane obiekty (obserwatorów)...
 • Prototype Design Pattern Prototyp. Kreacyjny wzorzec projektowy, umożliwiający tworzenie obiektów danej klasy wykorzystując do tego...
 • Proxy Design Pattern Pełnomocnik. Strukturalny wzorzec projektowy, którego zadaniem jest zastąpienie (reprezentacje, emulacje)...
 • REST Representational State Transfer (zmiana stanu poprzez reprezentacje). Architektoniczny wzorzec narzucający...
 • Singleton Design Pattern Kreacyjny wzorzec projektowania, ograniczający tworzenie obiektów danej klasy do tylko jednej instancji oraz...
 • SOLID Zbiór zasad opisujących pięć podstawowych założeń programowania obiektowego. Przestrzeganie tych reguł ma...
 • State Design Pattern Stan. Wzorzec czynnościowy, który umożliwia zmianę zachowania obiektu w momencie gdy zmienia się jego wewnętrzny...
 • Strategy Design Pattern Strategia. Wzorzec projektowy, którego zadaniem jest zdefiniowanie w oddzielnych klasach grup algorytmów z...
 • Template Method Design Pattern Metoda Szablonowa. Celem tego wzorca projektowego jest zdefiniowanie metody, będącej szkieletem algorytmu....
 • Visitor Design Pattern Odwiedzający, Wizytator. Wzorzec projektowy, należący do grupy wzorców czynnościowych, dzięki któremu mamy...
 • YAGNI You Aren’t Gonna Need It - Nie będziesz tego potrzebował. Reguła, mówiąca o tym aby w aplikacjach implementować...